6 фактів про якість медичної допомоги

Якість медичної допомоги означає безпеку, ефективність та доступність медичних послуг для людини. А це важливо, бо від того, як вам надають медичні послуги залежить тривалість та якість вашого життя, а також працездатність.

На нашій Facebook-сторінці ми регулярно ділимося правдивою статистикою про якість медичної допомоги в Україні та світі. А цього разу зібрали для вас найцікавіші факти про ефективність, безпеку та доступність медичної допомоги в одному матеріалі.

Якщо хочете знати більше про те, що таке якість медичної допомоги, навіщо вона потрібна та як пацієнт може її перевірити її, читайте наш попередній матеріал.

Джерела фактів:

При копіюванні тексту або його фрагменту посилання на Be — it Health & Social Impact обов’язкове.

--

--

Про пандемію COVID-19, охорону здоров’я і якість життя. Ми говоримо тільки з експертами і практиками. Щоб ви могли знати більше.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
One Health. Знай більше

One Health. Знай більше

10 Followers

Про пандемію COVID-19, охорону здоров’я і якість життя. Ми говоримо тільки з експертами і практиками. Щоб ви могли знати більше.