Якість медичної допомоги. Що це, чому важливо та як перевірити?

Ми часто чуємо: “Пацієнт має право на якісну медичну допомогу” або “Медична допомога має бути якісною”. І знаємо, що якісні медичні послуги мають надавати усі медичні заклади, адже це допоможе людині одужати або ж запобігти хворобі.

Що таке якість медичної допомоги та як зрозуміти, що допомога, яку ви отримуєте, — якісна? І як якість пов’язана з ефективністю медичних послуг?

Саме у цьому пропонуємо розібратися разом з кандидаткою медичних наук, експерткою з якості медичних послуг Тетяною Думенко.

Що таке якість медичної допомоги?

Це — ступінь надання медичної допомоги, яка збільшує шанси пацієнта досягти бажаних результатів та зменшує ризики виникнення небажаних результатів від лікування.

У 2018 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначила такі критерії якісної медичної допомоги:

  • ефективність — медикам вдається досягти запланованого клінічного результату в лікуванні пацієнта, тобто вилікувати хворобу чи значно поліпшити стан здоров’я людини;
  • безпека — медичні послуги дозволяють запобігти несприятливим подіям, що можуть виникнути під час або після проведення діагностики чи лікування людини;
  • орієнтованість на потреби пацієнта — коли пацієнт може отримати необхідну медичну допомогу саме тоді, коли це є необхідним для нього.

Якщо медичні послуги у вашому закладі охорони здоров’я можна назвати ефективними, безпечними і ви їх можете отримати тоді, коли потребуєте цього, то медична допомога є якісною.

Чому якість медичної допомоги важлива?

Від цього залежить тривалість життя людини та рівень передчасної смертності у державах. Так, дані ВООЗ свідчать, що в країнах з низьким та середнім рівнем доходу щороку від 5,7 до 8,4 мільйона смертей пов’язані з низькою якістю допомоги. А це становить до 15% загальної смертності в цих країнах.

Крім того, якість медичної допомоги впливає на якість життя, виживаність після тяжких хвороб, смертність, рівень інвалідності населення.

Eфективність медичної допомоги та клінічні протоколи

Сучасна медицина, що заснована на доказах (evidence based medicine), допомагає вилікувати хворобу чи значно поліпшити стан здоров’я людини з найбільшою користю та з найменшими ризиками для здоров’я. Це роблять за допомогою протоколів медичної допомоги — доказові стандарти медичної допомоги, які описують, як надати допомогу найвищої якості. Деякі клінічні протоколи орієнтовані на конкретні групи населення, інші — на захворювання.

Наприклад, є глобальні клінічні протоколи медичної допомоги для вдосконалення догляду за матерями та новонародженими. А ще — для надання допомоги при окремих хворобах або станах. Наприклад, ось тут ви можете побачити, як виглядає протокол надання медичної допомоги та реабілітації при геморагічному інсульті (або крововиливі у мозок).

Як оцінюють якість медичної допомоги?

Це роблять комплексно за допомогою індикаторів якості медичної допомоги та через оцінку якості пацієнтами.

Аби визначити якість допомоги через оцінку пацієнтів, використовують регулярні або епізодичні опитування населення. Індикатори якості — спеціальний інструмент, що застосовують медичні фахівці, які володіють відповідними методами оцінки.

Одне з найбільших опитувань пацієнтів — «Індекс Здоров’я. Україна». Це щорічне дослідження, яке вивчає рівень задоволеності громадян медичною допомогою, а також їхню поведінку в ситуаціях, пов’язаних зі здоров’ям. Результати дослідження за 2020 можна переглянути тут.

Як переконатися, що вас лікують за доказовими протоколами медичної допомоги?

  1. Запитайте у свого лікаря:
  • Який у мене діагноз?
  • Які сучасні та доказові методи лікування ви рекомендуєте?
  • Як ви вважаєте, ситуація з моїм здоров’ям — стандартна? Якщо так, якого прогнозу я можу очікувати?

Важливо: прогноз лікування в кожному випадку залежить від вчасності та якості виконання ВСІХ лікувальних заходів, вказаних у протоколі.

2. Всі протоколи медичної допомоги, затверджені Міністерством охорони здоров’я України, є у відкритому доступі на сайті Державного експертного центру МОЗ України. Починаючи з 2018 року, Міністерство охорони здоров’я України дозволило також нашим лікарям базувати свої рекомендації пацієнтам на сучасних міжнародних протоколах (без національної адаптації).

Окремі медичні заклади запровадили регулярні опитування своїх пацієнтів під час та після надання медичної допомоги. Це дає змогу вчасно отримати зворотний зв’язок та покращити надання допомоги.

Якість медичної допомоги — це про безпеку, ефективність лікування та врахування ваших потреб у наданні допомоги. Знаючи, що таке якість медичних послуг, ви убезпечуєте себе від неправильного лікування та дарма витрачених коштів. А ваші відповіді на кілька запитань про медичну допомогу у вашому медичному закладі допомагають системі охорони здоров’я стати ефективнішою та гарантувати вам максимальну безпеку.

При копіюванні тексту або його фрагменту посилання на Be — it Health & Social Impact обов’язкове.

--

--

Про пандемію COVID-19, охорону здоров’я і якість життя. Ми говоримо тільки з експертами і практиками. Щоб ви могли знати більше.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
One Health. Знай більше

One Health. Знай більше

10 Followers

Про пандемію COVID-19, охорону здоров’я і якість життя. Ми говоримо тільки з експертами і практиками. Щоб ви могли знати більше.